Informatiebulletin mei 2018

31 mei '18

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen in Het Balkon van Maassluis? Lees de laatste stand van zaken  in het informatiebulletin! In deze editie komen onder andere de stand van zaken stationsgebied,  de seizoensopening van Avonturis en bouwvoortgang van de woningen aan bod! 

Stand van zaken openbaar vervoer

Naarmate het aantal inwoners van Het Balkon groeit, neemt ook de behoefte aan goed openbaar vervoer toe. In  de nabije toekomst zal vooral de metro van de Hoekse Lijn een belangrijke rol gaan spelen. De vertraging in de  werkzaamheden is velen een doorn in het oog. De ingebruikname is tenminste een jaar uitgesteld tot ‘4e kwartaal’  2018. Volgens de laatste berichten zou de opening wel eens in oktober kunnen plaatsvinden. Ook na de opening  van de Hoekse Lijn blijven bussen vanaf station Maassluis-West naar Delft, Naaldwijk, Schiedam en Vlaardingen  rijden. Ook de nachtbus van en naar Rotterdam blijft in het weekend via Maassluis-West rijden.

Buitenruimte Maassluis West gereed 
De aanleg van de metro en de bijbehorende stations is de verantwoordelijkheid van de RET. De gemeente is  verantwoordelijk voor de buitenruimte van de stations met fietsenstallingen en parkeergelegenheid. Station-West,  de dichtst bijgelegen halte voor de bewoners van Het Balkon, is in vrijwel alle opzichten gereed. Het wachten is  op de eerste metrovoertuigen. Door intensief overleg van de gemeente met de RET is er inmiddels een adequaat  systeem van vervangend vervoer per bus. 

Stationsverbinding Balkon – Maassluis West 
De buitenruimte van Station Maassluis West is bijna gereed, als ook de werkzaamheden aan de Koningshoek. En de  MorgenWoningen aan het Lage Licht die recht tegenover het station liggen, worden op korte termijn opgeleverd.  Een goede verbinding tussen Het Balkon, station Maassluis West en de Koningshoek kan ook niet lang meer op zich  laten wachten. De gemeente is daarom begin dit jaar gestart met het programma van eisen en de eerste ontwerpuitwerking  van de stationsverbinding. Het gaat om een langzaam verkeersverbinding die ervoor zorgt dat fietsers  en voetgangers vanaf de spoorovergang over de dijk naar Het Balkon en Avonturis kunnen komen. Het streven  is om de werkzaamheden hiervoor dit jaar nog op te starten. Over de exacte uitvoeringsdatum zult u nog nader  worden geïnformeerd. 

Overige voorzieningen 
Voor Het Balkon is ook buslijn 33 van Connexxion van belang. Het plan van de vervoersmaatschappij om de halte  Industrieweg te laten vervallen, is door inzet van de gemeente voorkomen.  Tenslotte speelt er nog het idee van een buurtbus, die ook Het Balkon zou aandoen. Dat gaat om een particulier  initiatief. De ondernemer die dit voor zijn rekening wilde nemen denkt er nog over na.         

Workshop gebiedsontwikkeling op IKC Het Balkon

Op vrijdag 26 januari 2018 gaven enthousiaste medewerkers van de Ontwikkelingscombinatie Balkon (OCB) en de  gemeente Maassluis workshops over gebiedsontwikkeling aan alle circa 90 kinderen uit de bovenbouwgroepen van IKC Het Balkon. Meer informatie hierover lees je in dit nieuwsbericht.

Avonturis: opening van het speelseizoen 25 april 2018

Zoals elk jaar is het nieuwe speelseizoen in Avonturis weer feestelijk geopend. Dit jaar was het thema bij de opening  ‘bijen’. Een imker was er met een bijenvolkje. De kinderen konden honing proeven, een waskaarsje rollen en hun  kennis toetsen met een quiz. Ook kon er een bijtje geschminkt worden en een zaadbommetje met bloemenzaad  voor bijvriendelijke planten. Kinderen konden ook een bloemstukje maken. Verderop op het terrein kon er nog op  het doel geschoten worden voor een prijsje en bij de vuurkorf konden de kinderen mais poffen.  Dankzij onze vrijwilligers kunnen we dit soort activiteiten doen. Jeroen de boswachter heeft mooie foto’s gemaakt  en deze op de Facebook site geplaatst: Avonturis Maassluis natuurspeeltuin. De dag was een groot succes: ruim  200 enthousiaste kinderen bezochten de opening van het speelseizoen.

Honey highway Maassluis slaat goed aan

Een jaar geleden hebben ruim 200 kinderen van basisschool Het Balkon langs de Delflandsedijk een inzaaiactie gehouden  met wilde bloemen. Doel hiervan was insecten, met name bijen, van voedsel te voorzien. Hoe staat het er mee?

Groene oase 
Een kijkje langs het talud van het spoor van de toekomstige metrolijn laat zien dat het bloemenzaad op het oog  goed aangeslagen is. Over vele honderden meters strekt zich een groene oase uit, met een grote variatie aan dicht  op elkaar gepakte planten. Wat nu al bloeit is het gele koolzaad, de paardenbloem en de smeerwortel met zijn  hangende paarse bloemen.

Luilekkerland voor insecten 
Heel veel andere planten zijn door de kou nog niet tot wasdom gekomen, maar de vooruitzichten zijn goed.  3  Ongetwijfeld biedt de dijk straks een kleurrijk spektakel. Een lust voor het oog van de wandelaars en een luilekkerland  voor bijen en andere insecten die van de rijke begroeiing profiteren. 

Meer informatie 
Gelukkig staat het initiatief van IKC Het Balkon voor een eigen Maassluisse ‘honey highway’ niet op zichzelf.  Overal in het land zijn er scholen en verenigingen die zich het lot van de bijen aantrekken en die inmiddels tientallen  kilometers aan wilde bloemen hebben gezaaid. Meer informatie hierover is te vinden op de website  www.honeyhighway.nl 

Bouw in volle gang

De aannemer is in het Balkon hard aan het werk om verschillende fases woningen te bouwen. Hieronder lees je een update per fase. 

Hofwoningen

Aan de Vuurbaak, Elbe en de Furie heeft aannemer Waal afgelopen jaar 19 nieuwe Hofwoningen gebouwd. De  eerste woningen zijn recent opgeleverd en in de komende weken volgt de rest van de woningen uit deze fase. Wij  wensen de nieuwe bewoners alvast veel woonplezier in Het Balkon van Maassluis.

Hofwoningen fase 2 
Na een periode van verkoop en bouwvoorbereiding gaat de komende periode de bouw van de tweede fase van 12  Hofwoningen van start. Op de bouwlocatie aan de Elbe wordt binnenkort begonnen met het grondwerk. Direct na  de bouwvak start aannemer Waal met de heiwerkzaamheden en het opbouwen van de casco’s.

Hofwoningen
boulevardwoningen

Boulevardwoningen en -appartementen

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de verdere afbouw van de boulevardwoningen en –appartementen  gelegen aan de Santplaet. Naar verwachting worden alle woningen in de tweede helft van juni opgeleverd. Wij  wensen de nieuwe bewoners alvast veel woonplezier in Het Balkon van Maassluis. 

Appartementen De Albatros

Het hoogste punt is bereikt! De Albatros is nu volledig op hoogte en  onder het toeziend oog van de werklieden is de vlag gehesen.  Kort na het bereiken van het hoogste punt brachten Wethouder Arnold  Keijzer en Burgemeester Edo Haan van de Gemeente Maassluis een  bezoek aan de Albatros. De komende periode staat de bouw in het teken van het wind- en  waterdicht maken van het gebouw. Hierbij wordt het metselwerk aangebracht,  het dakwerk gedaan en o.a. buitenkozijnen geplaatst. Naar verwachting worden de appartementen aan het begin van 2019  opgeleverd.

De Albatros in aanbouw
MorgenWonen-woningen

MorgenWonen-woningen

In juni krijgt Het Balkon van Maassluis er een groot aantal nieuwe  bewoners bij. Na een snelle bouw van de 17 MorgenWonen-woningen  worden ook deze woningen in juni opgeleverd.  Aannemer Volker Wessels loopt de laatste puntjes na en eind mei staat  de voorschouw gepland zodat de oplevering van de woningen op 13 en  14 juni plaats kan vinden. Ook deze nieuwe bewoners wensen we veel woonplezier in hun nieuwe  woning! 

Verkoop 36 Laan- en Hofwoningen succesvol gestart!

Na het succes van de Hofwoningen fase 1 en 2 is het tijd voor nieuw  woningaanbod. Aan de Jacob van Heemskercklaan en de Elbe komen 36  nieuwe Laan- en Hofwoningen in verschillende types. De architectuur  van de nieuwbouw is geïnspireerd op de woningen die al in de wijk gebouwd  zijn. De huizen verschillen van elkaar door de breedte en grootte,  de positie van de ramen, de dakvorm en de gevelkleur. Op maandag 14 mei is de verkoop van de woningen online succesvol  gestart en inmiddels staan alle woningen onder optie.

Nieuwe woningen in voorbereiding

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de vervolgfases. Zo komen er nog nieuwe Laan- en Hofwoningen  op de markt. De woningen worden aan de noordzijde van de wijk, tussen de Jacob van Heemskercklaan en  de boulevard, gerealiseerd. Het tweede deel van deze Laan- en Hofwoningen gaat in het najaar van 2018 in de  verkoop. Ook het volgende bouwblok met 9 drielaagse en vierlaagse Boulevardwoningen aan de Santplaet komt in  het najaar op de markt.  Ook wordt achter de schermen gewerkt aan een nieuw appartementengebouw met koopwoningen langs de Nieuwe  Waterweg. Na de zomer van 2018 volgt hierover meer informatie op de website van Het Balkon van Maassluis.  Maasdelta ontwikkelt plannen voor huurwoningen in de sociale sector. Na de zomer van 2018 verwacht Maasdelta  hier meer over te kunnen vertellen. Zodra er nieuws is, leest u dit op de website van Het Balkon van Maassluis. 

Tijdelijke speeltuin Jacob van Heemskercklaan

Op de plek waar straks de nieuwe Laan- en Hofwoningen worden  gerealiseerd kunnen kinderen nu nog spelen op de tijdelijke speelplek.  Naar verwachting zal deze speelplek gelegen aan de Jacob van Heemskercklaan,  schuin tegenover IKC het Balkon, verwijderd worden zodat  de voorbereidingen op de bouw op deze locatie plaats kan vinden. De  speelplek wordt niet verplaatst naar een nieuwe tijdelijke plaats, maar  na de realisatie van de volgende fase worden de definitieve speelplekken  in de zone tegenover de school aangelegd. De planning is dat dit na  de zomer 2019 plaats zal vinden. 

tijdelijke speeltuin

Boegdeel aan de Nieuwe Waterweg

Het boegdeel/accentpunt aan het eind van de Vuurbaak moet een bijzondere verblijfsplek worden waar men kan  genieten van de prachtige schepen die dagelijks langs Het Balkon voorbij varen. De voorbereidingen zijn in volle  gang en er is een geschikte aannemer gevonden die het ontwerp technisch gaat uitwerken en realiseren.  Na de oplevering van de laatste woningen aan de Vuurbaak en de eerste fase Boulevardwoningen en -appartementen  kan dit gedeelte van Het Balkon worden gerealiseerd. Naar verwachting zal dit in het najaar van 2018  plaats gaan vinden.    

  36 Laan- en Hofwoningen zijn toegewezen
  Naar de woningen