De gemeente Maassluis is bezig met de voorbereiding van een langzame verkeersverbinding om van het Balkon, Avonturis en het fietspad langs de Waterweg naar Station Maassluis West en winkelcentrum Koningshoek te komen en uiteraard andersom. Voor fietsers en voetgangers wordt de reis verkort en aantrekkelijker gemaakt.

Eerste impressies gereed

Een echte toegevoegde waarde dus voor deze wijk! Een eerste impressie van het ontwerp is in de afbeelding weergegeven. De verbinding zal moeten worden gebouwd op een waterkering. Hierover worden nu gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap van Delfland om de haalbaarheid van dit plan te toetsen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal een bewonersavond worden georganiseerd waar dit plan zal worden gepresenteerd.

stationsverbinding
  Naar de woningen
  Bouw in volle gang!